Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hoàn thiện phiếu đăng ký online hoàn tất quá trình ứng tuyển vào THPT FPT

 • Thông tin học sinh

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Thông tin trường học

  (Click chọn đối tượng để biết thêm thông tin)
 • Địa chỉ gửi thư

 • Thông tin phụ huynh

 • Người liên hệ chính

 • Người liên hệ phụ

 • Kết quả tuyển sinh chỉ được công nhận khi thí sinh có kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên.

  Tôi xin cam kết các thông tin đã cung cấp ở trên là chính xác.