Tổng hợp các giải thưởng học sinh Trường Phổ thông FPT Cần Thơ trong năm học 2020-2021

Với những nỗ lực trong các cuộc thi, các bạn “chiến binh” Trường Phổ thông FPT Cần Thơ đã gặt gái những thành công nhất định. Cuộc thi lập trình 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗛𝗮𝗰𝗸𝗮𝘁𝗵𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟬 được tổ chức với 24 đội thi đến từ hai nước: Việt Nam và Malaysia, do nhóm sinh viên Spark Power…

  • ĐĂNG KÝ NGAY